TRẢ TỰ DO CHO HỒNG,

TRẢ TỰ DO CHO TẤT CẢ

NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ

KHÍ HẬU

HÀNH ĐỘNG NGAY

Hãy hành động để kêu gọi trả tự do cho Hoàng Thị Minh Hồng và đoàn kết với tất cả những người bảo vệ khí hậu.

Tham vọng táo bạo về khí hậu của Việt Nam đã đạt được nhờ nỗ lực không ngừng của những người bảo vệ khí hậu như Hồng.Việc giam giữ đáng báo động những cá nhân dũng cảm này không chỉ gây nguy hiểm cho hành động vì khí hậu ở Việt Nam mà còn làm suy yếu vai trò quan trọng của đất nước với tư cách là một quốc gia và nền kinh tế mới nổi bị ảnh hưởng nặng nề bởi khí hậu. Chúng ta phải kêu gọi một phản hồi công bằng và bình đẳng đối với biến đổi khí hậu, mà ở đó khối xã hội dân sự được trao quyền để tham gia một cách có ý nghĩa vào việc phát triển và giám sát các thỏa thuận về khí hậu mà không sợ bị đàn áp. Hãy sát cánh cùng chúng tôi trong nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn, nơi công lý về khí hậu thắng thế và mọi tiếng nói đều được lắng nghe.